Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dostęp do Informacji Publicznej

- Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
- Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
- Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Wniosek może być przekazany w dowolnej postaci, np. osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej skrzynki podawczej, poczty elektronicznej.

W przypadku wniosków przekazywanych pocztą elektroniczną, należy przesyłać je na adres: dpsdolice@post.pl.  W ciągu jednego dnia roboczego wnioskodawca otrzyma mailową odpowiedz zwrotną o wpłynięciu wniosku. W przpadku braku otrzymania takiego potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.  

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, ODT, RTF, TXT, ODS, XLS, PDF, JPG, PNG, BMP, GIF, TIF, ZIP, RAR (spakowane archiwa mogą zawierać tylko akceptowane formaty). Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

Nie jest wymagane opatrywanie takich wniosków podpisem elektronicznym.

Odpowiedź na wniosek udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w tym terminie Urząd wysyła do wnioskodawcy pismo z informacją o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację - nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej następuje w formie czynności materialno-technicznej, zaś odmowa udostępnienia w drodze decyzji administracyjnej.

Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Dom Pomocy Społecznej w Dolicach może udzielić odpowiedzi, z wyjaśnieniem że:
1) żądana informacja nie jest informacją publiczną,
2) Dom Pomocy Społecznej w Dolicach nie dysponuje żądaną informacją,
3) istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od-sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019r. poz. 1446).

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3232
Podmiot udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Dolicach
Nazwa dokumentu: informacja publiczna
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Danicka
Osoba, która udostępnia informację: Artur Pachurka
Data wytworzenia informacji: 04.03.2022
Data udostępnienia informacji: 04.03.2022 12:25:27
Data ostatniej aktualizacji: 04.03.2022 13:19:24
Rejestr zmian