Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Dolicach, ul. Wiśniowa 12, 73-115 Dolice. DPS-em zarządza Dyrektor. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 48 915 640 023; adresu e-mail: dpsdolice@post.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 608 442 652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres DPS-u.

 

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

  1. wypełniania obowiązku prawnego w związku z realizowaniem zadań przez Dom Pomocy Społecznej;

  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

  3. wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym, lub większej liczbie określonych celów,

  4. umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, lub organy właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa.

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,

  2. usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

  3. ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

  4. cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,

  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3114
Podmiot udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Dolicach
Nazwa dokumentu: Ochrona Danych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Danicka
Osoba, która udostępnia informację: Artur Pachurka
Data wytworzenia informacji: 11.02.2022
Data udostępnienia informacji: 11.02.2022 10:42:02
Data ostatniej aktualizacji: 16.02.2022 09:33:58
Rejestr zmian